Van cortijo tot casa

Decennialang stond het huis bekend als Cortijo de Manolo. Het was een boerenbedrijf waar graan werd verbouwd, fruit geteeld en goede wijn werd gemaakt. Getuigenissen van deze werkzaamheden, oude ambachtelijk gemaakte gereedschappen en meubeltjes, zijn nog steeds terug te vinden in en rondom Casa LOS ARCOS.

Toen de bewoners van de cortijo, een Spaanse boerderij, wegtrokken uit de vallei om zich in het dorp te vestigen, raakte de cortijo in verval. Jarenlang was het huis onbewoond, totdat de toenmalige eigenaar besloot het te verkopen. Theo en Carola kochten de cortijo begin 2001. Het huis was toen in erg slechte staat.
Zomer na zomer is er hard gewerkt om de vervallen cortijo te renoveren en aan te passen aan de woonwensen van deze tijd. Oude stenen muren zijn hersteld of verstevigd met nieuwe muren van baksteen. De daken zijn naar oud voorbeeld gemaakt van balken en met de originele hand gebakken dakpannen gelegd. Waar mogelijk zijn bij de opbouw oude materialen opnieuw gebruikt. Nieuwe bouwmaterialen werden aangeleverd per tractor. Alle cement, beton, stenen en palen zijn met mankracht ter plaatse gesjouwd en vaak ook met emmers naar boven getakeld. Om de bouwmaterialen bij de hoger gelegen bron te krijgen is zelfs gebruik gemaakt van muilezels.